היה שותף

משפחת "חנוך לנער" מודה לך!

בזכותך נוכל להמשיך בפעולותינו בהצלחת ובחינוך הנוער החרדי בישראל

וכבר הובטחנו על ידי חז"ל (תלמוד בבלי, מסכת ב"ב): "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה"

בחרו באפשרות התרומה הנוחה לכם > כרטיס אשראי | פייפאל | העברה בנקאית | הוראת קבע | אפליקציית קופת צדקה